#OromoProtest

Finfinneen handhuura Oromiyaati jechaa waggaa 25 darban lafa qullaa irratti haasa’aa ba’uura Carraa argame hundaan waggoota 25 darban Oromooti akka Finfinnee keessa qubataniif otuu irratti hojjetameera ta’eetii mormii har’a golee Oromiyaa hundaa keessatti geggeessamaa jiruuf wiirtuu ta’uu Malti turte. Silaa, baatii lama guutuu mormii hin geggeesinu turre. Mormii barattooti Oromoo amma itti jiran kana bifa kamiinuu mormii barattooti guutummaa biyyattii kanaan dura geggeessaa ba’an kamii wajjinuu wal bira qabanii madaaluun ni ulfaata. Maaliif jennaan, mormiin akkas walitti aansee taasifame Waan ture natti hin fakkaatu. Garuu waanti mormii kana xiqqoo laamshesse yoo jiraate Finfinneen alagaan dhuunfatamuu dha. Har’as hanga mormiin kun Finfinnee keessatti lafa gadi hinqabannetti bu’aa barbaachisu argamsiisuu hindanda’u. Finfinnee keessatti akka lafa qabatuuf jabinaan irratti hojjechuun barbaachisaa dha. Kana gochuuf ammoo mormii kana ‪#‎Oromoprotests‬ irraa gara ‪#‎Ethiopiaprotests‬ tti ol butuu danda’uutu nurraa jira. Kunis hagam rakkoolee mataa isaanii uddeellatanii kan dhufan yoo ta’anillee rakkoolee duubaan dhufuu malan sana bifa ittiin irra aanuun danda’amu irratti ammumaa waliin mariin jalqabamuu qaba. Mariin kun ammoo bifa amma darbee darbee mumul’atuun osoo hintaane bifa bilchaateef bifa dhaabota dhimma Oromoo keessatti shoora guddaa qabaataniif kanneen yeroo dheeraaf dhimma Itiyoophiyaa kana abbummaan qabatanii jiran jidduu haasaan jiraachuu danda’uu qaba. Kanaachi itti ba’i mormii kanaa jijjiirama barbaachisaa fiduu danda’uu dhiisuu mala. Tokkummaa yeroof miiraan guutamanii miidiyaa irratti haasa’an osoo hintaane bifa ittiin hiiki tokkummaa sanaa xiinxalamee bu’aa waloo qabaachuu maluun mariin abbootii Siyaasaa gameessaa fi hayyoota gama adda addaa jiran hirmaachisu qophaa’uu qaba. Kanaaf ammoo kan shoora guddaa xabachuu danda’u Miidiyaa dha. Miidiyaaleen gama lachuu jiran dantaa adda addaa irraa walaba ta’anii bifa qindaa’e tokkoon akkamiin waltajjiin marii akkasii akka eegalamuu jalqabu irratti hojjechuu dha. Erga eegalamee boodas miidiyaaleen kunneen akka ofii isaaniis paartii Siyaasaa ta’anitti waltajjii sana abbummaan geggeessuu otuu hintaane farda ta’anii isaan dhimmi kun isaan ilaalatu dirree sanaan ga’uu dha. Dirree kam? Dirree itti Finfinneen mormii kanaaf andhuura ta’uu maltu. Haga gaafa kun hintaaneetti wayyaaneenis nu ajjeesuu irraa hin deebituu nutis lakkoobsa reeffa keenyaa facebook irratti ‘update’ gochuurraa gara qabsoo itti aanuutti hin ceenu.(Abdii Fiixee)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s