Caalaa Butumee

Malkaa oromootaa,
wiirtuu maccaaf Tuulamaa
Finfinnee biyyi tufaan
Akkamiin gurguramaa.
Didi maaliif godaantaa
Godaanis yoo jedhanii
Ajjeesi irraatti du’ii
Lafaa kee hin lakisinii .
Finfinnee haadha Seenaa
Ati nuuf qaroo keenya
Lafaa aadaa fi Seenaa
Galma keenya ganamaa..
Gaaddisa tumaa seeraa
Afeera caffeen Tuulamaa.
Dhiigumaan si tiksinaa
Nutiis kaane Tokkummaan!
Abbaan yoo wareegamuu
Booree baafata ilmii.
Guddifachaan as galee
Maaf nutti ta’a silmii
Gudeedaan hin dhalanne
Kanaaf saba hunkuraa
Osoo oromoo ta’e maaliif
Biyya gurguraa!
Daddamaqi lakkii “oromoo”
Bahaaf dhihaan walitti dhaamii. Amantiif kutaan wal qoqqoodinii biyya si dhuufatte alagaanii×2 Oromiyaa Biyya koo
meeqa siif Ititame
Dhiigaan sitiskuuf jechaa
Meeqa ba’ee dhabamee
Seenaa Guddaa hin Dagannee
Sirraa qaabna Finfinnee
Kanaafi Garaan keenyaa
Yoomuu kan sin dagannee
Dechee seena Qabeettii
Haadha gootota kumaa,
Qe’een Abeebee Tufaa
Kan Guddataa Araddoo
Maaf diinaan dhuunfatamaa,?
Qe’ee Guutoo wosarbiif
Qe’ee Qajeelaa Dooyyoo
Badoo Dachaas faa turee
Kan Gadi hin jennee roorroof
Finfinnee Dubbadhu mee
Kan nyaatte soraa loomee
Goonnii Guraaraa Lataa
Sirratti Fannifamee,
Bara waaree golollee
Keenya turte Gullalleen
Bara Daalacha waabii
Biyyi Yoom Gurgurame,?
Master pilaanii jedhanii Sanyiin siduguuguuf malaanii Oromummaa keenya qofaan tokko taane Diinaan falmina wol-taanee×2 Dhukaasaa Boombii
Haleelii Biyya hin kenninii
Duubatti hin deebi’uu
Yoomuu Jajjabeenii
Karaa Gootni baasee
Gootumatu beekaa
Abdiin Saba si’ii
Hunduu suma Eegaa,
Maatti beekte Gadheen
Lafa dhiirri Ooluu
Akka Gootni Ajjeesee
Foon Allaattii sooruu×2.
Barri Darbee Jaarraa Tokkon caaluu
Jabaadhu ya woboo goota Biyyaaf Loluu
Karaan ati deemtu milkiin siifa Toluu
Beelaaf dheebuun Argiin Ganamaaf Galgala
Ajjeesii Sooradhuu
Bineensa Daggalaa
Qabeenyi Biyyakee
hundumtuu siif sifaa
Jabaadhu qeeransoo
Fuuldurri kee ifaa
Jabaadhu Jaala koo
Fuuldurri kee ifaa
Duraa dhukaafnii
Goota Dammaqsitee
Kottu hin lollaa jettee
Bosonaa Labsitee
Dhalli sin Daangessuu
Dhiiraaf Dubartumaan
Eenyutu nu dhuwwemee
Nutis dhaqnee Falminaa
Jette wol-Eebbifte kunoo
Qeerroon Biyya keenyaa
Ol-kaasi malee
Seenee Ol-Darbee
Diinni mana kee dhaalee
Ajjeesii Dibadhuu
Diina Biyya kee seenee
Hin simannuu hin fudhannuu
Master pilaanii
Biyya Lama hin taatuu oromiyaanii
Hidhadhu malee
Seenee unkuraa Gootni oromo hin teenyee
Ajjeesii Dibadhuu Diina Biyya kee seenee,
Injifannoo injifannoo jedha
Gagarmaamee
Gootni Oromiyaa irratti wol-waamee
Gagarmaamee
Wolloo oromiyaarratti wol-waamee
Gagarmaamee
Wollagga Gimbiirratti wol-waamee
Gagarmaamee
Jimmaa Goreerratti wol-waamee
Gagarmaamee
Iluu Abaaboor mattuurratti wol-waamee
Gagarmaamee
Arsii Asallaarratti wol-waamee
Gagarmaamee
Baalee Gindhiirirratti wol-waamee
Gagarmaamee
Wadee booraarratti wol-waamee
Gagarmaamee
Gaara mul’ataa wolitti dhaamee
Gagarmaamee
Gincii booreerratti wol-waamee
Gagarmaamee
Boorana mooyaaleetti wol-waamee
Gagarmaamee
Goojjam matakkalii wolitti dhaamee
Gagarmaamee
Amboo biyya dhiiraatti wol-waamee
Gagarmaamee
Gindoo kaachisii jalduutti waamee
Gagarmaamee
Finfinnee oromiyaatti wol-waamee
Ila akkatti bareeddu hidhannoon ila mudhii gootaa
ila mudhii gootaa×2
Kottuu loli mana hin ciisiin maal manaa gootaa
Maal manaa gootaa
Jajjabduu akka sibiilaa
WBO yaa gooftaa diinaa
hin rafin na dhaqqabi jedhiinii sabni kee siif hiriiraa
Sabni kee siif hiriira
Sabni kee siif hiriira
Mamandiite laftis bari’uu geessee lammiin lammiif dhaamee
Gadaan bilisummaadhaa woboon bosonaa garmaamee
Hayyuuf beekaa qabna kan sabaaf yaaduu doorsifni alagaa hin taatuu Ajjeesi erra ejjadhuu diina kees akka gumaan baatuu
Jaallan kufanis hin gannu gumaa isaanii hin lolla muraasaanii kuttaadhaanii cibraadhaanii sabriidhaanii Jabeeffadhu kilaashii kee sit bu’e bakka isaanii
Jabeeffadhu kilaashii kee sit bu’e bakkasaanii
Jabeeffadhu kilaashii kee sit bu’ee bakkasaaniiiiii,
Baay’ee Galatoomi #Caalaa_Bultumee
Barreessaan Nasruu Qaadii
— with Abduraman Deba and Enyummaa Seenaa Ummata Oromo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s