Sad news!

It’s so sad losing our beloved Senior journalist ‘Obbo Bulloo Siibaa’,Rest In Peace!Oduu Oduu Gaddaa
Gaazexeessaan Oromoo Hangaftichi Obbo Bulloo Siibaa addunyaarraa kanarra boqatan. Obbo Bulloo Waliin Carraa waliin hojjechuu argadheera hedduu nama quuqama saba isaanii qabaniifi dandeetti isaanii dargaggoota Oromoof qooduuf nama ofi hin qusaneedha biyyeen itti haa salphattu. Gaazexeessa Bulloo Shashamaneetti kan dhalatan yoo tahu, biyya Bulgaariyaatti ogummaa Gaazexeesummaa barachuun bakkeewwan adda addaa gaazexaa Bariisaa hundeessuu dabalatee dirqama ogummaan isaanii ba’aa turaniiru.Obbo Bulloon gaazexeesoota Oromoo yeroo Afaan fi Aadaa Oromoo raadiyoonii cabsa jedhamaa tureerra kaasanii hanga dhaloota qubee ogummaa dhalchisuutti dalaganiiru dhalatanii waggaa 66tti boqotan yoo tahu Abbaa ijjollee 4 turan.
Dhrtvo

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s